ขอเชิญชม Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ประกาศ : 25/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 719

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วิทยากรโดย นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์ นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger