กรมศิลปากรได้ออกคำสั่ง ประกาศปิดสถานที่ให้บริการแหล่งเรียนรู้ 5 แห่งเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน (26 เม.ย. 64 - 9 พฤษภาคม 64)
วันที่ประกาศ : 29/04/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 60