หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
จำนวนผู้เข้าชม 2855เว็ปไซต์หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง : www.finearts.go.th/trangarchives

    ประวัติการก่อตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง เริ่มเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ กรมศิลปากรมีนโยบายขยายงานออกสู่ภูมิภาค และได้รับแนวคิดจากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น เสนอแนะว่า จังหวัดตรังมีสถานศึกษาระดับปริญญาหลายสถาบัน จึงควรจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ได้มาตรฐาน กรมศิลปากรจึงขอจัดตั้งหอจดหมายแห่งชาติไปพร้อมกัน และได้เปิดที่ทำการชั่วคราวที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยใช้ชื่อ "หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดตรัง"
 
     ต่อมา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต ใช้ชื่อว่า "หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตรัง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาต เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖
 
   จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖   
 
  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการ ต่อมาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ได้เปิดให้บริการห้องเกียรติยศ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นครั้งแรก


Messenger