ข่าวประชาสัมพันธ์

16
ก.ค.
Card image cap
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พรรณไม้ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดการจัดงาน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พรรณไม้ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ บทพระราชนิพนธ์ สมุทรโฆษคำฉันท์ และชุมชนชื่อต้นไม้ในจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปีที่ ๓๓๒ “ โดยมีนางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ กล่าวบรรยายวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 917