ข่าวประชาสัมพันธ์

22
ก.ค.
Card image cap
ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ เรื่อง “พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่องานมรดกศิลปวัฒนธรรม”

วิทยากรโดย นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, นายจรัญ พูลลาภ นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต, นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย จ.สุพรรณบุรี และ นางสาวศุภมาศ ดวงสกุล นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

จำนวนผู้เข้าชม 17787