ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 661
(วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงบ้านไทพวน(อนุสรณ์สถาน) ณ บ้านไทพวน(อนุสรณ์สถาน) ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 615
(วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565)

กิจกรรมโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ 2565
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 529
(วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ งวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 493
(วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565)

กิจกรรมปลูกต้นไม้และป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 462
(วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565)

ลงพื้นที่ตรวจดูหลุมขุดค้นบ้านเชียงภายในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 500
(วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2565)

ลงพื้นที่ประชุมหารือ ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน กรรมการวัด และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ก่อนเริ่มการบูรณะสิมวัดโพธิ์ชัย ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
อ่านต่อ >>