ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 42
(วันอังคารที่ 02 เมษายน 2567)

กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๗ ณ วัดศรีคูณเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 64
(วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567)

ขอแสดงความยินดีกับคุณดวงสมร ชาญกว้าง เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 95
(วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567)

ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดโพธิ์ชัย ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 88
(วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567)

ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการบูรณะอุโบสถ (สิม) วัดลัฏฐิวัน ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 75
(วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567)

ตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการบูรณะซ่อมแซมพะไลกันสาดวัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 138
(วันพุธที่ 31 มกราคม 2567)

ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการบูรณะซ่อมแซมพะไลกันสาดวัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
Messenger