ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1356
(วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2565)

ประมวลภาพโครงการอบรมจัดตั้งและทบทวนความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1215
(วันพฤหัสบดีที่ 01 กันยายน 2565)

ร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1306
(วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565)

ร่วมพิธีบวงสรวงก่อนดำเนินการขุดศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดกลางศรีเชียงใหม่ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1224
(วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565)

ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายชัยพล สุขเอี่ยม) จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 720
(วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม 2565)

ร่วมพิธีสักการะและบวงสรวง ๑๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมแพ เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งอำเภอชุมแพ “๗๙ ปี อำเภอชุมแพ”ณ เมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 707
(วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>