ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 12
(วันพุธที่ 31 มกราคม 2567)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการบูรณะซ่อมแซมพะไลกันสาดวัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 11
(วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567)

กิจกรรม ”มหา‘ ลัยไทบ้าน ปีที่ ๓: สีชมพูทวีป"
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 12
(วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567)

ถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานร้างข้างโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 12
(วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567)

ถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานวัดเทิง (ร้าง) ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 65
(วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567)

บวงสรวงก่อนการขุดค้น โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีดอนอูบมุง จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2567
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 55
(วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2567)

ตรวจรับงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดบูรณ์ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>