ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 28
(วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม 2565)

ร่วมพิธีสักการะและบวงสรวง ๑๑ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชุมแพ เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งอำเภอชุมแพ “๗๙ ปี อำเภอชุมแพ”ณ เมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 29
(วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 27
(วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงบ้านไทพวน(อนุสรณ์สถาน) ณ บ้านไทพวน(อนุสรณ์สถาน) ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 32
(วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565)

กิจกรรมโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ 2565

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 53
(วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ งวดที่ ๗ และงวดที่ ๘ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 64
(วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565)

กิจกรรมปลูกต้นไม้และป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 572
(วันพุธที่ 27 มกราคม 2564)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีโนนเมือง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 631
(วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563)

การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 711
(วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563)

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่อง ศิลปะวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ”

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 754
(วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฎาคม 2563)

นิทรรศการ "ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา" (Glass Plate Negatives : Stories That Transcend Time)

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 690
(วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563)

เชิญรับชม ไขความรู้จากครูกรมศิลป์เรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1020
(วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)

10 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 สำหรับการเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร

อ่านต่อ >>

for w3c

บ่อน้ำเก่า บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ราชวงศ์มหิธรปุระ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ราชวงศ์มหิธรปุระ : ข้อสันนิฐานใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม >

ตอนที่ ๗ ภาชนะดินเผาสมัยต้น ในวัฒนธรรมบ้านเชียง