ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 72
(วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่โบราณสถานธาตุ (ดอนกู่) บ้านห้าสิบสอง ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 56
(วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืช โบราณสถานในเขตบ้านโพธิ์ไชย (เมืองโบราณไชยวาน) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 59
(วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566)

ดำเนินการถากถางกำจัดวัชพืช บริเวณกลุ่มใบเสมา "สิมมะลี" (สิมมะลีศรีไชยวาน) บ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 61
(วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืข ในเขตพื้นที่โบราณสถาน รอยพระพุทธบาทหินลาด บ้านหนองตับเต่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 62
(วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืข ในเขตพื้นที่โบราณสถาน ปราสาทเปือยน้อย บ้านหัวขัว ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 75
(วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2566)

ตรวจรับงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกและวัฒนธรรมบ้านเชียงแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 973
(วันพุธที่ 27 มกราคม 2564)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีโนนเมือง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1041
(วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563)

การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1055
(วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563)

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่อง ศิลปะวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ”

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1119
(วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฎาคม 2563)

นิทรรศการ "ฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา" (Glass Plate Negatives : Stories That Transcend Time)

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 998
(วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563)

เชิญรับชม ไขความรู้จากครูกรมศิลป์เรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1476
(วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)

10 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 สำหรับการเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร

อ่านต่อ >>

for w3c

คำเว้าเฮา ชาวไทพวน บ้านเชียง
รายละเอียดเพิ่มเติม >
กายภาพของคนบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม >
โรคภัยไข้เจ็บของคนบ้านเชียง
รายละเอียดเพิ่มเติม >

ตอนที่ ๗ ภาชนะดินเผาสมัยต้น ในวัฒนธรรมบ้านเชียง