ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 9
(วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2567)

กิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๗ ณ วัดพระธาตุดุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 10
(วันพุธที่ 03 เมษายน 2567)

กิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๗ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 11
(วันอังคารที่ 02 เมษายน 2567)

กิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๗ โบราณสถานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 11
(วันอังคารที่ 02 เมษายน 2567)

กิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๗ วัดโพธาราม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 9
(วันอังคารที่ 02 เมษายน 2567)

กิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๗ ณ วัดไชยศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 10
(วันอังคารที่ 02 เมษายน 2567)

กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๗ ณ วัดศรีคูณเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 63
(วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 102
(วันพุธที่ 31 มกราคม 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 90
(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2566

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 114
(วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 118
(วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2566

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1199
(วันพุธที่ 27 มกราคม 2564)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีโนนเมือง

อ่านต่อ >>

for w3c

ไหว้สิมโบราณ EP.4 วัดท่าคก
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ไหว้สิมโบราณ Ep.3 วัดมหาธาตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
กุมภวาปีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลบัวแดง
รายละเอียดเพิ่มเติม >

ตอนที่ ๗ ภาชนะดินเผาสมัยต้น ในวัฒนธรรมบ้านเชียง

Messenger