ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 19
(วันพุธที่ 31 มกราคม 2567)

ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ โครงการบูรณะซ่อมแซมพะไลกันสาดวัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 18
(วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567)

กิจกรรม ”มหา‘ ลัยไทบ้าน ปีที่ ๓: สีชมพูทวีป"

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 17
(วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567)

ถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานร้างข้างโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 18
(วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567)

ถากถางกำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่โบราณสถานวัดเทิง (ร้าง) ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 70
(วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567)

บวงสรวงก่อนการขุดค้น โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีดอนอูบมุง จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 61
(วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2567)

ตรวจรับงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดบูรณ์ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 28
(วันพุธที่ 31 มกราคม 2567)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 19
(วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2566

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 47
(วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 49
(วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566)

ประมวลภาพนักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานเมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2566

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1120
(วันพุธที่ 27 มกราคม 2564)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีโนนเมือง

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1166
(วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563)

การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัด ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อ่านต่อ >>

for w3c

ไหว้สิมโบราณ Ep.1 สามสิมที่สายบุญไม่ควรพลาด
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ตอน แนะนำความรู้ก่อนดูโขน ตอนทูษณ์ ขร ตรีเศียร และวิธีไอเดนติฟาย สามพญายักษ์นางสำมะนักขา
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ความรู้ก่อนดูโขน ตอน แนะนำนางสำมะนักขา
รายละเอียดเพิ่มเติม >

ตอนที่ ๗ ภาชนะดินเผาสมัยต้น ในวัฒนธรรมบ้านเชียง