นิทรรศการ
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 1482
(วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558)

นิทรรศการเมืองโบราณโนนเมือง บ้านนาโพธิ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 776
(วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558)

backdrop หน่วยงาน
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 906
(วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558)

นิทรรศการโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม (เมืองโบราณโนนเมือง)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 746
(วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563)

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 831
(วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563)

ขอเชิญชมนิทรรศการเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ พิพิธภัณฑ์ภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพ. สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อ่านต่อ >>
Messenger