วิสัยทัศน์และพันธกิจ
      เป็นหน่วยงานในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในด้านก่อนประวัติศาสตร์และมรดกโลกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

(จำนวนผู้เข้าชม 260 ครั้ง)

Messenger