ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 546
(วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2565)

จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 498
(วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2565)

ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 1 เมษายน 2565
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 636
(วันพุธที่ 02 มีนาคม 2565)

ตรวจรับงานงวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ โครงการอนุรักษ์และปรับปรุงหลุมขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 632
(วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2565)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ (สิม) วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 573
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)

ตรวจรับงานงวดที่ ๒ โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 894
(วันพุธที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565)

ตรวจรับงานงวดที่ ๓ โครงการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์วัดชุมพล ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อ่านต่อ >>