ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 195
(วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566)

สำรวจแหล่งภาพเขียนสี ถ้ำช้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 152
(วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566)

สำรวจแหล่งภาพเขียนสีถ้ำสบไถ ๒ ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 175
(วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566)

สำรวจแหล่งภาพเขียนสีถ้ำสบไถ ๑ ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 141
(วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566)

สำรวจแหล่งภาพเขียนสีถ้ำวีรยุทธ ๑ ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 113
(วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566)

สำรวจแหล่งภาพเขียนสีเพิงหินร่มเย็น ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1588
(วันพุธที่ 14 กันยายน 2565)

ร่วมพิธีบวงสรวงก่อนดำเนินการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดธาตุเมืองพิณ ณ วัดธาตุเมืองพิณ บ้านโนนธาตุ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านต่อ >>