ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 106
(วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืข ในเขตพื้นที่โบราณสถาน รอยพระพุทธบาทหินลาด บ้านหนองตับเต่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 98
(วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566)

ถากถางกำจัดวัชพืข ในเขตพื้นที่โบราณสถาน ปราสาทเปือยน้อย บ้านหัวขัว ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 139
(วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2566)

ตรวจรับงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกและวัฒนธรรมบ้านเชียงแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 71
(วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2566
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 79
(วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566)

สำรวจและตรวจสอบโบราณวัตถุ วัดเจริญศรีวนาราม บ้านเซินน้อย หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 65
(วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ "งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหาร" วัดโพธิ์ชัยนาพึง บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
อ่านต่อ >>