...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง "โนรา" จากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จังหวัดสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แนแซ(ตาหนา)ปูนซีเมนต์ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา(จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)และสตูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเรื่อง "ตึกเดชะปัตตนยานุกูล (ตึกขาว)"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ป้อมรูปดาว (Star Fort) สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เขาชัยบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเขาคุรำ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ความรู้เรื่อง "วังเจ้าเมืองสายบุรีที่ยี่งอ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เขานางชี : จิตรกรรมศิลปะพม่าสมัยอังวะบนแผ่นดินพัทลุงสมัยอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เขากำปั่น ตอนที่ ๑ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กูโบร์โต๊ะมาโหม สุสานเจ้าเมืองสตูลสายสกุลสนูบุตรและชาวเมืองสตูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เสือภาพจิตรกรรมฝาผนังในสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติของพระเจดีย์หลวงบนเขาตังกวน
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ถ้ำครก - ศิลปกรรมพุทธศาสนาสมัยอยุธยา - รัตนโกสินทร์ในอำเภอสะบ้าย้อย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๘๐ ปี ประติมากรรมพ่อท่านเจ้าเขา - ตำนานยักษ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองยะลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพจำลองมาจากจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ “แม่ไม่ได้มาแต่เมืองทิพย์ แม่มาแต่เมืองทิ้ง (พระ)”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดถัมภาวาส (วัดบางตะโละ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เทพา เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองจะนะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กูฑุเขาน้อย” ร่องรอยชุมชนคนสงขลาก่อนหัวเขาแดง (ตอนที่ ๒)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภูเขาน้อย ร่องรอยชุมชนคนสงขลาก่อนหัวเขาแดง (ตอนที่ ๑)
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งภาพเขียนสี "เขาแบนะ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปืนใหญ่เหล็กของฮอลันดา (Finbanker of Dutch Pattern)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรือประมงทำจากไม้ มีชื่อเรียกว่า "เรือยอกอง"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สุไหงบารู - คลองลัดในแม่น้ำปัตตานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขุนสารกิจรือเซาะ -อดีตกำนันตำบลตะมะหงัน ผู้มีส่วนร่วมในการวางรากฐานเมืองรือเสาะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หินทุบเปลือกไม้ Bark-cloth
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นาเกลือเมืองปัตตานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วิหารคริสตจักรตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พุทธปรินิพพาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แรกนาขวัญในหัวเมืองภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองจะนะ ตอนที่ ๑ ยุคก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองจะนะ ตอนที่ ๒ ยุคประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา - ธนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองจะนะ ตอนที่ ๓ ยุคประวัติศาสตร์ สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๑-๕)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองจะนะ ตอนที่ ๔ ยุคประวัติศาสตร์ สมัย ร.๕ จนถึงปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์บนเขาล้อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
-