...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
นางกัญณศมนต์ ภู่ธรรม ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มคลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนายสรรินทร์ จรัลนภา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Pilot Training Programme on Conservation and Collections Management for ASEAN ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
(วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 202
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เพื่อหารือความเป็นไปได้ของโครงการความร่วมมือและสาระที่เกี่ยวข้องกับองค์กรความร่วมมือด้านมรดกวัฒนธรรมอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี
(วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 257
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 306

Messenger