...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๕
(วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 31