...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เพื่อนำเสนอกิจกรรมในโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิสมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สนับสนุนการดำเนินงาน
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 177
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การประชุมวิชาการด้านมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 ปี 2023 (The 5th Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage 2023)
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 212
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การประชุมวิชาการด้านมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 ปี 2023 (The 5th Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage 2023)
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 270
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (The 5th Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage)
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 224
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำครั้งที่ 5 หรือ THE ASIA-PACIFIC REGIONAL CONFERENCE ON UNDERWATER CULTURAL HERITAGE (APCONF5)
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 202

Messenger