...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มแผนงาน โครงการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาวิจัยและจัดนิทรรศการระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี
(วันพุธที่ 26 เมษายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 267
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐น. Ms. CHANG Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะเกาหลีในโลกเสมือนจริง “A New Encounter: Immersive Gallery of Korean Art” ซึ่งจัดแสดง ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในโอกาสนี้ นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ------- Thursday 12th January 2023 at 2:30 p.m. Ms. CHANG Yumeng, Counsellor of Culture and Tourism of the Chinese Embassy in Thailand. Visited the virtual Korean art exhibition “A New Encounter: Immersive Gallery of Korean Art” which was displayed at Room 401, Mahasurasinghanat Building, Bangkok National Museum, on this occasion, Mr. Disapong Netlomwong Director of Research Division, Office of National Museums, together with the relevant Fine Arts Department officials to welcome
(วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 423

Messenger