...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
จัดแสดงนาฏศิลป์ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 184
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Preservation of Historical and Cultural Monuments) ซึ่งมีกำหนดเวลาฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
(วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 354
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมภายในงาน “A Million Thanks : Amazing Thailand Night Reception” มีการจัดและตกแต่งด้วยบรรยากาสะท้อนแนวคิดความหลากหลาย (New Chapter) มีการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อตอกย้ำ และส่งมอบคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
(วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 466
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
งาน “Amazing Thailand, Amazing New Chapter: Thai Night Reception” (ภายใต้งาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Road Show to China 2023) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์
(วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 506

Messenger