...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมงาน Arizona Loy Krathong Festival of Light 2022 ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
(วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 256
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๕
(วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 338

Messenger