...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๕ ที่ขยายออกมา
(วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 278
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๖ ปี ในการขึ้นทะเบียนปันหยีเป็นมรดกความ ทรงจำแห่งโลก
(วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 197
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมการฝึกอบรม IAEA Regional Training Course on the Application of Nuclear Techniques for Characterisation and Preservation of Artefacts Obtained from Shipwreck ซึ่งจัดโดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA)
(วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 229

Messenger