...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 155
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
จัดแสดงนาฏศิลป์ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 111
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Preservation of Historical and Cultural Monuments) ซึ่งมีกำหนดเวลาฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
(วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 221
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมภายในงาน “A Million Thanks : Amazing Thailand Night Reception” มีการจัดและตกแต่งด้วยบรรยากาสะท้อนแนวคิดความหลากหลาย (New Chapter) มีการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อตอกย้ำ และส่งมอบคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
(วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 393