...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมการฝึกซ้อมดนตรีและแสดงดนตรีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐเกาหลี
(วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 283
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (International Workshop) หัวข้อ Caught yet Blind in Indra’s Net: Reflections on Interconnected Crises in the Late Capitalist Anthropocene ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ German Institute for Japanese Studies Tokyo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
(วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 230

Messenger