...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เพชรรัตนาลัย คีตนิพนธ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไปโขน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ละครนิทานพื้นบ้าน เรื่องนางสร้อยดอกหมาก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เพลงคู่จีนกระสัน เพลงจีนสี่ผี เพลงประกอบการแสดงโขนที่กำลังเลือนหายไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

เพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดงโขนในการตรวจพล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พรหมาสตร์ศรพิฆาตยักษ์ของพระราม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ตำนานท้าวเวสสุวัณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

วรรณกรรม เรื่องเงาะป่า สู่การแสดงของกรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พัดในการแสดงนาฏศิลป์โขน ละคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

พระเดชพระคุณพระปกเกศเกล้า ฯ ไพร่ฟ้าอยู่ชุ่มสุขเย็น ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โอ้ะ! พี่เป็นห่วงนัก เจ้าดวงเดือนเอย...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

โขนพบโนรา มรดกวัฒนธรรมบนวิถีสืบสานและสร้างสรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ร้อยรสบทละครพระบวรราชนิพนธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป

ขั้นตอนซื้อบัตรเข้าชมการแสดงโรงละครผ่านระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงแบบออนไลน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger