...

วีดิทัศน์
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จำนวนผู้เข้าชม 871 ครั้ง
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
จำนวนผู้เข้าชม 859 ครั้ง
รายการศรีสุขนาฏกรรม ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
จำนวนผู้เข้าชม 629 ครั้ง
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Broadway Theme วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จำนวนผู้เข้าชม 760 ครั้ง
รายการศรีสุขนาฏกรรม ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จำนวนผู้เข้าชม 646 ครั้ง
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Song To Remember วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
จำนวนผู้เข้าชม 624 ครั้ง
-
ชุดการแสดงรำฝรั่งคู่
จำนวนผู้เข้าชม 888 ครั้ง
ชุดการแสดงฟ้อนแพน
จำนวนผู้เข้าชม 879 ครั้ง
ชุดการแสดงระบำเทพบันเทิง
จำนวนผู้เข้าชม 1850 ครั้ง
ระบำกฤดาภินิหาร
จำนวนผู้เข้าชม 2022 ครั้ง
เซิ้งโปงลาง
จำนวนผู้เข้าชม 4073 ครั้ง
ระบำทวารวดี
จำนวนผู้เข้าชม 928 ครั้ง
-
เพลงเเขกโอด ๓ ชั้น
จำนวนผู้เข้าชม 702 ครั้ง
เพลงพญารำพึงสามชั้น
จำนวนผู้เข้าชม 804 ครั้ง
เชิดนอก เดี่ยวจะเข้
จำนวนผู้เข้าชม 745 ครั้ง
เพลง ต่อยรูปเถา
จำนวนผู้เข้าชม 772 ครั้ง
เพลงขะแมร์ซอสามชั้น
จำนวนผู้เข้าชม 853 ครั้ง
-
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด ประสานเสียง สำเนียงไทยเดิม วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จำนวนผู้เข้าชม 857 ครั้ง
เพลงองค์ใดพระสัมพุทธ - ดวงดาว & อิสรพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม 796 ครั้ง
เพลงกำลังใจ - โฮป | อิสรพงศ์ - โฉมวิลัย
จำนวนผู้เข้าชม 702 ครั้ง
D.Shostakovich - Prelude from Five Pieces for Violin & Viola
จำนวนผู้เข้าชม 700 ครั้ง
My Girl - The Temptations (Orchestra version)
จำนวนผู้เข้าชม 736 ครั้ง
เพลงกำไลมาศ - ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้
จำนวนผู้เข้าชม 728 ครั้ง
-
พักก่อนพี่ หนีโควิด
จำนวนผู้เข้าชม 630 ครั้ง
รายการ"คุยสบายสไตล์สังคีต" กว่าจะมาเป็นเกริกชัย
จำนวนผู้เข้าชม 585 ครั้ง
รายการ "คุยสบายสไตล์สังคีต" พระเอกสายฮา
จำนวนผู้เข้าชม 641 ครั้ง
รายการคุยสบายสไตล์สังคีต " ส่องพระ" กับ อ.ปกรณ์ พรพิสุทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 862 ครั้ง
"เมรีม้ายยเมา ไม่เอาโควิด" โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม 679 ครั้ง
รายการ “คุยสบายสไตล์สังคีต” กว่าจะรัก พี่ยักษ์กับนางเอก
จำนวนผู้เข้าชม 590 ครั้ง
-