เครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จำนวนผู้เข้าชม 970

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.