เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๖ : ยิ้มสู้ : Yim Su (Smiles)
จำนวนผู้เข้าชม 2999

ยิ้มสู้ : Yim Su (Smiles)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๖

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๖ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๕ และ ทรงพระกรุณาโปรด     เกล้าฯ  ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาไทย เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจคนตาบอด แล้วพระราชทานให้นำไปบรรเลงในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์   ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ในปีต่อมา

 

Royal Composition Number 16

          The sixteenth royal musical composition was written in 1952. His royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri was assigned to compose the thai lyrics asmorale booster and encouragement for the blind. It was then granted to be performed in the party of the Association for the Blind under the Royal Patronage at Ambara Dance Hall, on Saturday, 1 March 1952. The English version, meanwhile, was written by His Royal Highness Prince chakrabhand Pensiri in the following year.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.