เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๕ : ยามค่ำ: Yam Kham (Twilight)
จำนวนผู้เข้าชม 1913

ยามค่ำ: Yam Kham (Twilight)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๕

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๕ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาไทยแล้วได้พระราชทานให้นำไปบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสราญรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๕ เป็นเพลงจังหวะฟอกซ์ทร็อต

 

Royal composition Number 15

          The fifteenth royal musical composition was written in 1952 with thai lyrics composed by His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri. It was granted to be performed in the party of the American University Alumni Association under the Royal Patronage at Saranrom Club, on Saturday, 23 February 1952. It was in foxtrot dance step.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.