เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 30 : ภิรมย์รัก : Phirom Ruk (A Love Story)
จำนวนผู้เข้าชม 1202

ภิรมย์รัก : Phirom Ruk (A Love Story)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 30

          เพลงพระราชนิพนธ์ชุด “Kinari”  ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2502 ประกอบการแสดงระบำบัลเล่ต์ชุด “มโนราห์” ทรงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เองทั้งชุด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้วงดนตรีสุนทราภรณ์บรรเลงประกอบการแสดงบัลเล่ต์ชุด “มโนราห์” ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงควบคุมการฝึกซ้อมด้วยพระองค์เอง เพลงพระราชนิพนธ์ชุดนี้ประกอบด้วย  A Love Story เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 30 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ “A Love Story” และพลเรือตรีปรีชา ดิษยนันทน์ ประพันธ์คำร้องภาษาไทย “ภิรมย์รัก”

Nature Waltz  เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 31

The Hunter  เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 32

Kinari Waltz  เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 33

          เพลงพระราชนิพนธ์ชุด “Kinari” นี้ ยังได้มีการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ “Blue Day” เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 8 มาบรรเลงร่วมด้วย

 

Royal Composition Number 30

          The royal musical composition “ Kinari “ suite, was composed in 1959, for the “Manohra” ballet performance. His Majesty arranged the entire music himself , and acquired the Suntaraporn Band to perform for the ballet “Manohra” at Ambara Dance Hall. His Majesty directed the reshearsals himself.this “Kinari” Suite comprises A Love Story the thirtieth royal musical composition which he tasked His Royal Highness Prince Chakrbhand Pensiri to compose the English lyrics, with Rear Admiral Preecha Disyanan in charge of thethai Lyrics

 Nature Waltz  Royal composition number 31

The Hunter      Royal composition number 32

Kinari Waltz     Royal composition number 33

Also in this “ Kinari” Suite, “ Blue Day”  the royal composition number 8 was included.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.