เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 34 : แผ่นดินของเรา : Phaen Din Khong Rao(Alexandra)
จำนวนผู้เข้าชม 1047

แผ่นดินของเรา : Phaen Din Khong Rao(Alexandra)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 34

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 34 ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช 2502 ในโอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดร้าแห่งเคนท์ สหราชอาณาจักร เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ ตามทำนองที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ 16 ห้องเพลง นำออกบรรเลงครั้งแรก ณ ศาลาผกาภิรมย์ สวนจิตรลดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2502 ต่อมาในพุทธศักราช 2516 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชดำริว่าท่วงทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ Alexandra ไพเราะและน่าจะใส่คำร้องภาษาไทยได้ จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรมราชานุญาตให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์คำร้องภาษาไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่า เพลง พระราชนิพนธ์ Alexandra นี้มีเพียง 16 ห้องเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมโดยมีท่อนกลาง และท่อนท้าย จนครบ 32 ห้องเพลง

 

Royal Composition Number 34

          The thirty-fourth royal musical composition was written in 1959 on the occasion of the royal private visit to thailand of Her Royal Highness Princess Alexandra of Kent, the United Kingdom. His Majesty asked Mom Rajawong Seni Pramoj to write the English lyrics to the short 16-bar tune that he composed. It was perfomed for the first time at Phaka Phirom Hall, Chitralada Villa as a welcome tune for Princess Alexandra on Sunday, 1 October 1959. Later in 1973, Her Majesty the Queen felt that the composition Alexandra was of gentle and sweet genre, suitable for Thai lyrics. She thus asked for the royal permission for Thanpuying Maniratana Bunnag to write Thai lyrics, His Majesty considered that his composition Alexandra was short, with only 16 bars, so he added the middle and end sections to make it a 32-bar tune.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.