เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 45 : เรา - เหล่าราบ 21: We - Infantry 21
จำนวนผู้เข้าชม 1182

เรา - เหล่าราบ 21: We - Infantry  21
 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 45

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 45 ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๕๑๙ เพลงนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้ พันตำรวจโทวัลลภ จันทร์แสงศรี (ขณะมียศเป็นร้อยตำรวจโท) แต่งเนื้อเพลงให้แก่กรมทหารราบ 21 แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชนิพนธ์

ทำนองเพลง พระราชทาน นับเป็น เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 3 ที่ทรงจากคำร้อง

 

Royal Composition Number 45

          The forty-fifth royal musical composition was written in 1976. It started with Her Majesty the Queen's suggestion to Police Lieutenant Colonel Vallop Chansaengsri (then First Lieutenant) to write the lyrics for the Infantry Regiment 21 to be presented to His Majesty the King, who duly wrote the melody to the lyrics. It was the third royal composition written to the lyrics.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.