เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 46 : Blues for Uthit : เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 46
จำนวนผู้เข้าชม 427

Blues for Uthit : เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 46
 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 46

          ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นายอุทิตต์ ทินกร ณ อยุธยา นักดนตรีวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 และได้พระราชทานให้วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส.วันศุกร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช2522

 

Royal Composition Number 46

         The forty-sixth royal musical composition was written as a memorial to Mr. Uthit Tinakorn Na Ayudhya, a musician of the Aw Saw Wan Suk Band who passed away on 6 August 1979. It was given to the Aw Saw Wan Suk Band to be performed for the first time on Aw Saw Radio on Friday, 10 August 1979.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.