เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๒ : แก้วตาขวัญใจ: Kaew Ta Khwan Chai (Love Light in My Heart)
จำนวนผู้เข้าชม 480

แก้วตาขวัญใจ: Kaew Ta Khwan Chai (Love Light in My Heart)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๒

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๒ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นเพลงจังหวะวอลซ์

 

Royal Composition Number12

          The twelfth royal musical composition was written in 1949, in waltz, with lyrics in English and Thai composed by His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.