เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๓ : Lay kram Goes Dixie
จำนวนผู้เข้าชม 1088

Lay kram Goes Dixie

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๓

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๓ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๘ พระราชทานให้วงดนตรีลายครามโดยเฉพาะ เพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่มีคำร้อง วงดนตรีลายครามนำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส. วงดนตรีลายครามเป็นวงดนตรีแจ๊สส่วนพระองค์วงแรกที่ทรงตั้งขึ้นหลังจากเสด็จพระราชดำเนินนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วในพุทธศักราช ๒๔๙๔

 

Royal composition Number 23

         The twenty-third royal musical composition was written in 1995, exclusively granted to the Lay Kram Band. It carried no lyrics and was premiered on Aw Saw Radio. Lay kram was His Majesty’ s first personal jazz band set up after his permanent return to the country in 1951.

 Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.