เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 44 : เราสู้: Rao Su
จำนวนผู้เข้าชม 2811

เราสู้: Rao Su

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 44

          เพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 44 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง นายสมภพ จันทรประภา ใส่คำร้องโดยประพันธ์เป็นกลอนสุภาพ 4 บท ในพุทธศักราช 2516 โดยคำร้องนี้ นายสมภพ ได้ขอพระราชทานพระราชดำรัสที่ พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชน ซึ่งได้จัดแข่งฟุตบอล เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน       มาเขียนเป็นคำกลอนถวาย

          เมื่อทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่จะทรงพระราชนิพนธ์เพลง “เราสู้” ก็ทรงหยิบซองจดหมายใกล้พระหัตถ์มาตีบรรทัด 5 เส้น เพื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง เมื่อแล้วเสร็จก็พระราชทานให้วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ซึ่งกำลังบรรเลงอยู่ในงานวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2517 นำออกบรรเลง ณ พระราชวังบางปะอินจากนั้นได้ทรงนำกลับไปแก้ไขก่อนจะพระราชทานออกมาให้วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ บรรเลง และทรงแก้ไขอีกจนพอพระราชหฤทัยนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 2 ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้อง

 

Royal Composition Number 44

          The forty-fourth royal musical composition was written by His Majesty to the lyrics by Mr. Sompop Chantaraprapa who wrote a 4-verse poem in 1973. The poem was based on his Majesty's royal address delivered to members of the legislative council, comprising civil servants, military and police officers and common people, who organized a football match to raise fund for royal charities and sought an audience with His Majesty at Chitralada Villa.

          When he had the inspiration to write the melody for the composition "Rao Su", His Majesty picked up an envelope at hand and drew 5 lines to write down the tune, which he gave to the Aw Saw Wan Suk Band performing at the New Year Party on 1 January 1974 at Bang Pa-In Palace. He then took it back to revise before giving the tune to the Aw Saw Wan Suk Band to perform. His Majesty revised it several time to his satisfaction. It was second composition that the melody was written to fit the lyrics.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.