พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒ (เลขทะเบียน ๐๔/๒๕๘/๒๕๑๘)
จำนวนผู้เข้าชม 442

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:


จำนวนผู้เข้าชม 0คน


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger