พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาตอนกลาง พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒
จำนวนผู้เข้าชม 400

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:


จำนวนผู้เข้าชม 0คน


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger