ภาพฟิล์มกระจก
จำนวนผู้เข้าชม 490


ภาพฟิล์มกระจก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปตามถนนนครใน เมืองสงขลา พ่อค้าและราษฎรตกแต่งร้านและบ้านเรือนด้วยผ้าและธงต่างๆอย่างสวยงาม

King Chulalongkorn is walking along Nakhon Nai Road, Songkhla with colorful decoration of houses and commercial shops by colored bands and flags.

ภาพ/ข้อมูล: หนังสือฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำโลก


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.