ประติมากรรมรูปครุฑ
จำนวนผู้เข้าชม 137
ประติมากรรมรูปครุฑ

ศิลปะทวารวดีครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๒
สูง ๕๓ ซม.
ครุฑหน้าเป็นมนุษย์ มีปีกและกรงเล็บแบบนก
เดิมประดับสถูปศิลปะทวารวดี พบที่โบราณสถานเมืองคูบัว จ.ราชบุรี
เก็บรักษา ณ คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Human-faced Garuda with wings and claws
Decoration of a stupa
Dvaravati art, the first half of 7th century CE
H. 53 cm.
Found at Ku bua Ancient City, Ratchaburi Province
National Museum Storage, Pathum Thani Province

ข้อมูล: สมุดภาพมรดกศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิบริรักษ์ : ครุฑ ยักษ์ นาคStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.