พระพุทธรูปบุทองคำ ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐)
จำนวนผู้เข้าชม 221


เครื่องทองแห่งกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธรูปบุทองคำ ปางมารวิชัย
ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐)
พบในกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Buddha image in subduing Mara.
Ayutthaya Art (14th - 15th century).
Found in the crypt of Wat Mahathat, Ayutthaya.
จัดแสดง: อาคารเครื่องทองอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.