พระที่นั่งพุตตานฝ่ายพระราชวังบวร (พระที่นั่งพุดตานวังหน้า)
จำนวนผู้เข้าชม 96Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.