พระพุทธเจ้าประทับยืนเหนือศีรษะครุฑ
จำนวนผู้เข้าชม 99Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.