ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” และเปิดหอสมุดปิยมหาราชรฦก

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และทรงเปิดหอสมุดปิยมหาราชรฦก ณ อาคารถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จ

จำนวนผู้เข้าชม 251