ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายสหวัฒน์ แน่นหนา อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในการเปิดการบรรยาย หัวข้อเรื่อง เขมรัฐ...นครเชียงตุง ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านคำบอกเล่าจากเจ้านางสุคันธา ราชธิดาเจ้าฟ้าหลวงนครเชียงตุง วิทยากรโดย อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า ๑๗๐ คน

จำนวนผู้เข้าชม 422

Card image cap
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้ดำเนินการทำสำเนาจารึกและขึ้นทะเบียนจารึก ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร ตามที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมศิลปากร เดินทางไปทำสำเนาจารึกวังสวนผักกาดซึ่งพบใหม่อีก 1 หลัก จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นจารึกอักษรขอมโบราณ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสำเนาจารึกมาดำเนินการอ่านแปลต่อไป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดกิจกรรมเสวนาประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) โดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้เกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังบรรยายการเสวนา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การนำชมนิทรรศการ เรื่อง "คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา" การฉายมรดกภาพยนตร์ของชาติ เรื่อง "หลุมศพที่ลือไซต์" และการเสวนา เรื่อง ย้อนอดีตบ้านเก่า ผ่านมรดกภาพยนตร์ของชาติ “หลุมศพที่ลือไซต์” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา กาญจนาคม นางประพิศ พงศ์มาศ นักโบราณคดีเชี่ยวชาญ และนางสาวสุภมาศ ดวงสกุล นักโบราณคดีชำนาญการ ดำเนินรายการโดย นายสมชาย ณ นครพนม นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

จำนวนผู้เข้าชม 153

Card image cap
กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้ดำเนินการทำสำเนาจารึกและขึ้นทะเบียนจารึก ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้ดำเนินการทำสำเนาจารึกและขึ้นทะเบียนจารึก ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร ตามที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมศิลปากร เดินทางไปทำสำเนาจารึกวังสวนผักกาดซึ่งพบใหม่อีก 1 หลัก จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นจารึกอักษรขอมโบราณ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสำเนาจารึกมาดำเนินการอ่านแปลต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 508

Card image cap
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระประทีปแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระประทีปแห่งประวัติศาสตร์ไทย” ณ ห้องประชุมหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาทั้งนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กว่า ๒๙๐ คน

จำนวนผู้เข้าชม 390