ปฏิทินกิจกรรม

คณะเข้าชมจากสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

คณะเข้าชมจากสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะเข้าชมจากสำนักงานกิจการยุติธรรม
จำนวน ๕ คน 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
โดยมีนางเเพรว ธนภัทรพรชัย เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

21 ส.ค. 2562 -

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๓๕ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๓๕ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๓๐ น.
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จำนวน ๓๕ คน
เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีนางแพรว ธนภัทรพรชัย เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

01 ส.ค. 2562 -

โครงการจัดการองค์ความรู้ในการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

17 ส.ค. 2558 - 18 ส.ค. 2558 สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่5

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

29 มี.ค. 2556 - 29 มี.ค. 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่4

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

27 มี.ค. 2556 - 27 มี.ค. 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Messenger