ปฏิทินกิจกรรม

ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 (เปิด/ปิดรับบริจาคฯ เวลา 10.00 - 14.00 น.)ลงทะเบียนเข้าร่วมฯ  
https://tinyurl.com/blood0413

หน่วยงาน: กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

08 ก.ย 2566 - 26 ต.ค. 2566

อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (13.00น.)

อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 150-200 คน

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

20 ก.ย 2566 - 20 ก.ย 2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครนายก (13.00น.)

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครนายก (13.00น.)

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

06 ก.ย 2566 - 06 ก.ย 2566

แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับ ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แนะนำหนังสือน่าอ่าน
เรื่อง สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับ ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2537. 311 หน้า.
หนังสือรวบรวมคำ อธิบายความหมายของคำในประวัติศาสตร์ไทย ประกอบด้วย คำต่างๆ ขึ้นต้นด้วย อักษร ก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ชื่อราชธานี เมืองหลวง จังหวัดและเมืองโบราณ ชื่อหน่วยราชการในสมัยโบราณ สนธิสัญญา กฎหมาย ฯลฯ เช่น กกุธภัณฑ์ กงสุล กบฏญาณวิเชียร เป็นต้น
959.3003
ร419ส
ห้องค้นคว้า

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

29 ส.ค. 2566 -

แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง กีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน
เรื่อง กีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. กีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2560. หน้า. ภาพประกอบ.
เป็นหนังสือชุดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จำนวน 7 เล่ม เนื้อหาภายในเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาภูมิปัญญาไทย ความหมาย ประเภท เกณฑ์การขึ้นทะเบียน และกีฬาภูมิปัญญาไทยที่การขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553-2558 ประกอบด้วย การเล่นพื้นบ้าน 8 ชนิด เกมพื้นบ้าน 4 ชนิด กีฬาพื้นบ้าน 17 ชนิด และศิลปะการป้องกันตัว 5 ชนิด
306.4
ส145ก
ฉ.1- ฉ.2
ห้องค้นคว้า

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

29 ส.ค. 2566 -