ปฏิทินกิจกรรม

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.สระบุรี (เวลา 09.30-10.30 น.) จำนวน 60 คน
หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

16 ส.ค. 2567 -

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน MAAHAD TAHFIZ NEGERI PAHANG จากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน MAAHAD TAHFIZ NEGERI PAHANG
จากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา จำนวน ๓๔ คน
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา

20 พ.ค. 2567 - คณะครูและนักเรียนโรงเรียน MAAHAD TAHFIZ NEGERI PAHANG จากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

หอสมุดกาญจนาภิเษก สงขลา ได้เข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) เนื่องด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการ เข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวะ(วัดพระ) ภายใต้ข้อคิด " พระธรรมนำชีวิต จิตแจ่มใส นุ่งผ้าไทย ไปวัด " เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปฎิบัติธรรมในวันพระ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

นที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ทางหอสมุดกาญจนาภิเษก สงขลา ได้เข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) เนื่องด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการ
เข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวะ(วัดพระ) ภายใต้ข้อคิด " พระธรรมนำชีวิต จิตแจ่มใส นุ่งผ้าไทย ไปวัด " เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปฎิบัติธรรมในวันพระ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา

18 ม.ค. 2567 - หอสมุดกาญจนาภิเษก สงขลา ได้เข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) เนื่องด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการ เข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวะ(วัดพระ) ภายใต้ข้อคิด " พระธรรมนำชีวิต จิตแจ่มใส นุ่งผ้าไทย ไปวัด " เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปฎิบัติธรรมในวันพระ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๗ ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา (นางนิภา สังคนาคินทร์) กล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๓๓ คน

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๗ ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา
๑๓ มกราคม ๒๕๖๗
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา (นางนิภา สังคนาคินทร์)
กล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๓๓ คน

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา

13 ม.ค. 2567 - วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๗ ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา (นางนิภา สังคนาคินทร์) กล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๓๓ คน

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน " โครงการเปิดโลกกว้าง " (วันเด็กแห่งชาติ)

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน
" โครงการเปิดโลกกว้าง " (วันเด็กแห่งชาติ)
ประจำปี ๒๕๖๗
๑. บริษัท ที แคร์ เคมิคอล จำกัด สนับสนุน ขนม ๑๐ กล่อง
๒. ร้านหนังสือ J&C Book สนับสนุน ผ้านวม ๑ ชิ้น
ตุ๊กตาหมอนข้าง ๓ ชิ้น
ผ้าห่มนาโน ๑ ชิ้น
๓. หจก.มอร์เกทเซ็นเตอร์ สนับสนุน ของขวัญ ๒๐ ชิ้น
๔. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด สนับสนุน เงินสด ๕๐๐ บาท
๕. หจก.ช.สหยางไทย สนับสนุน กล่องข้าว ๑๒ ชิ้น
๖. บริษัท มิตซูทักษิณ สงขลา สาขา ห้าแยก สนับสนุน ของขวัญ ๒๑ ชิ้น
๗. ร้านกาญจนาภรณ์สมุนไพร สนับสนุน นมไวตามิลล์ ๔ แพ็ค
๘. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สนับสนุน หมวกกันน็อคเด็ก ๑๕ ใบ
๙. บริบัษ CES สนับสนุน ของขวัญ ๔๒ ชิ้น
๑๐. คุณสุปราณี นิลตีป สนับสนุน ลูกโป่ง ๑๐๐ ลูก
หมอนลม ๕ ใบ
๑๑. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ สนับสนุน เงินสด ๒,๐๐๐ บาท
๑๒. ธนาคาร ทิสโก้ สนับสนุน ร่ม ๑๐ คัน
กระเป๋าผ้า ๑๒๐ ใบ
๑๓. สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. หาดใหญ่ สนับสนุน ชุดหม้อสแตนเสล ๑๒ ชุด
๑๔. บริษัท ดูโฮม (หน้าสวนสาธารณะหาดใหญ่) สนับสนุน โต๊ะญี่ปุ่น ๕ ตัว
๑๕. บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด สนับสนุน ของขวัญ ๑ ชุด
๑๖. ศูนย์รวมรถยนต์ ซาฟารีคาร์เซ็นเตอร์ สนับสนุน ของขวัญ ๖๔ ชิ้น
๑๗. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านพรุหาดใหญ่ สนับสนุน น้ำอัดลม ๔ แพ็ค
๑๘. บริษัท เขาแดงคอนทรัคชั่น จำกัด สนับสนุน จักรยานคันใหญ่ ๑ คัน
๑๙. บริษัท ไอคอน สนับสนุน ขนม ๑๒ แพ็ค
๒๐. หจก.ฉ้ายพานิช สนับสนุน ดินสด ๒๐๐ แท่ง
ไม้บรรทัด ๒๐ ชิ้น
สมุด ๕๐ เล่ม
ขนม ๒ แพ็ค
๒๑. ร้าน อาร์ เอสคาร์เซอร์วิส สนับสนุน ของขวัญ ๑ ถุง
๒๒. บริษัท พิธานพาณิชย์ สาขาสามแยกสำโรง สนับสนุน ของเล่นเด็ก ๒๕ ชิ้น
๒๓. ห้างลีวิวัฒน์ สนับสนุน ขนม ๑๑ แพ็ค
น้ำส้มสายน้ำผึ้ง ๑ ลัง
ของขวัญ ๓๑ ชิ้น
๒๔. โรงงานซีเมนต์ผสมเสร็จ CPAC สนับสนุน ของขวัญ ๓ โหล
ขนม ๕ แพ็ค
นมเปรี้ยว ๓ แพ็ค
๒๕. สหกรณ์การเกษตรเมือง สงขลา สนับสนุน เงินสด ๕๐๐ บาท
๒๖. ร้านสมานโฮมเซ็นเตอร์ สนับสนุน น้ำอัดลม ๑ แพ็ค
๒๗. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สงขลา สนับสนุน เงินสด ๒,๐๐๐ บาท
๒๘. บริษัท ค็อกพิท คาร์โปรเทคเตอร์ จำกัด สนับสนุน ของขัวญ ๑๐ ชิ้น
๒๙. บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ย ดีเวลลอปเมท์ จำกัด สนับสนุน กระเป๋าเป้ ๑๐ ชิ้น
๓๐. ร้านดุสิตศิลป์ สนับสนุน พัดลม ๑ ตัว
๓๑. ร้านโครเชท์ หาดใหญ สนับสนุน กระเป๋า ๕ ใบ
เสื้อกีฬาคอกลม ๑๐ ตัว
สติ๊กเกอร์ ๑๐ ชุด
๓๒. บริษัท สยามคาลิเบอร์ชั่น จำกัด สนับสนุน ผ้านวม ๑ ชุด
ผ้าปูที่นอน ๑ ชุด
๓๓. บริษัท ค็อกพิท สงขลาการาจ สนับสนุน กระบอกน้ำ ๑๒ ใบ
๓๔. บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด(มหาชน) สนับสนุน ของขวัญ ๒๕ ชิ้น
๓๕. บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาสงขลา สนับสนุน ของขวัญ ๑ ถุง
๓๖. บริษัท อินเตอร์ คอนเทนเนอร์ เดโป จำกัด สนับสนุน เงินสด ๕๐๐ บาท

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา

12 ม.ค. 2567 - ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน " โครงการเปิดโลกกว้าง " (วันเด็กแห่งชาติ)

Messenger