ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิค-19

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

23 มี.ค. 2563 -

กิจกรรม ปรับทัศนะ

 

หน่วยงาน: กลุ่มคลังและพัสดุ

23 มี.ค. 2563 -

รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

หน่วยงาน: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

23 มี.ค. 2563 -

เชิญชวนเข้าร่วมงาน 109 ปี การสถาปนากรมศิลปากร

เชิญชวนเข้าร่วมงาน 109 ปี การสถาปนากรมศิลปากร
วันที่ 27 มีนาคม 2563
ณ เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

หน่วยงาน: สำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ

23 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563

ขอเชิญร่วมงาน 109 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

กรมศิลปากร กำหนดจัดงาน 109 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

หน่วยงาน: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

23 มี.ค. 2563 -

Messenger