ข่าวกิจกรรม

Card image cap
โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านบริการ ปี 2555

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น เพื่อปรับปรุงการบริการ และมาตรการการรักษาความปลอดภัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น บุคคลากรสามารถให้บริการแก่ผู้เข้าชมด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก เกิดความประทับใจในการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และสร้างความน่าเชื่อถือในการเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

จำนวนผู้เข้าชม 827

Messenger