ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 664

ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการปฎิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน ของ กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 597

คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 636

กิจกรรม Big Cleaning Day
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 583

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 791

กิจกรรม “รำลึกถึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คนดีของแผ่นดิน”
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 583

กิจกรรมจิตอาสาวัฒนธรรม ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ (ปี 2562)
อ่านต่อ >>
Messenger